Topic outline

 • General

  UICI1012

  Lecturer : Nur Afzan binti Muhamad
  Khairiah binti Abdul Jamil
  Semester : Semester 1 2013/14

  Synopsis:

  Kursus ini membincangkan Ilmu Ketamadunan: Objektif ilmu ketamadunan, konsep tamadun, hubungan dengan agama, budaya dan bangsa, ciri-ciri, kelahiran, perkembangan dan keruntuhan, interaksi, persamaan dan perbezaan antara tamadun; Tamadun Islam, konsep, sumber, asas dan matlamat, pandangan semesta, dan ciri-ciri; Tamadun Melayu, Islam di Alam Melayu, masyarakat Melayu Pra Islam, teori kedatangan Islam dan faktor perkembangan Islam ke Alam Melayu, pengaruh Islam terhadap Tamadun Melayu, kolonialisme dan sekularisme di Alam Melayu, Peranan Tamadun Melayu terhadap pembinaan Tamadun Malaysia; Tamadun Cina: sejarah perkembangan, tahap perkembangan, pandangan semesta dan sistem kepercayaan dalam Tamadun Cina, pengaruh Islam di China; Tamadun India: sejarah ketamadunan, aspek pencapaian ketamadunan India Klasik, Islam dalam ketamadunan India. Isu-isu semasa ketamadunan: hegemoni Barat, globalisasi, Islam dan hak asasi manusia, alam sekitar, konsep jihad; dialog peradaban.,slam dan dialog peradaban, pendekatan dialog dalam konsep 1Malaysia; Ilmu Islam tersebar ke Barat dan Harapan Sinar Peradaban Islam  Learning Outcomes:
  ..

  This work, UICI1012 Islamin & Asian Civilisation by NUR AFZAN BINTI MOHAMAD & KHAIRIAH BINTI ABDUL JAMIL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
  • Topic 1

   PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

   • Konsep Ketamadunan
   • Hubungan Tamadun dengan Agama, Budaya dan Bangsa
   • Ciri Asas Tamadun
   • Teori Tamadun, kelahiran,perkembangan dan keruntuhan
   • Interaksi antara pelbagai Tamadun
   • Persamaan dan perbezaan antara tamadun
  • Topic 2

   TAMADUN ISLAM

   1) Pengenalan
   2) Konsep Tamadun Islam
   3) Sumber Tamadun Islam
   4) Asas dan Matlamat tamadun Islam
   5) Pandangan Semesta Islam
   6) Ciri-ciri Tamadun Islam
   • Topic 3

    TAMADUN MELAYU

    • Islam dan Tamadun Melayu
    • Masyarakat Melayu PraIslam
    • Teori kedatangan Islam ke Alam Melayu
    • Faktor Penentu Perkembangan Islam di Alam Melayu
    • Pengaruh Islam terhadap Tamadun Melayu
    • Kolonialisme dan Sekularisme di alam Melayu
    • Peranan Tamadun Melayu terhadap pembinaan Tamadun Malaysia
   • Topic 4

    TAMADUN CINA

    1) Sejarah Perkembangan Tamadun Cina
    2) Tahap Perkembangan Tamadun Cina
    3) Pandangan Semesta dan Sistem Kepercayaan tamadun Cina
    4) Islam di Cina
    • Topic 5

     TAMADUN INDIA

     • Latar belakang sejarah ketamadunan India
     • Aspek Pencapaian Ketamadunan India Klasik
     • Islam dalam Ketamadunan India
    • Topic 6

     HEGEMONI BARAT

     1) Susur-galur Tmadun Barat
     2) Hubungan Tamadun Barat dengan Tamadun Islam
     3) Gerakan Hegemoni Barat
     4) Perbezaan Bentuk Hegemoni Brat Dahulu dan Sekarang
     • Topic 7

      GLOBALISASI

      • Definisi Globalisasi
      • Elemen kelahiran globalisasi
      • Perspektif globalisasi dalam konteks Peradaban
      • Cabaran Globalisasi
     • Topic 8

      ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
      1) Hak Asasi Manusia dalam Islam
      2) Hak-hak Lain
     • Topic 9

      ISLAM DAN ALAM SEKITAR

      • Konsep Alam dalam Islam
      • Alam sekitar mengikut fahaman pelbagai agama
      • Krisis Alam sekitar
      • Topic 10

       KONSEP JIHAD DALAM ISLAM

       1) Pengertian Jihad
       2) Jihad dalam al-Quran dan Hadis
       3) Pensyariatan Jihad dalam Islam
       4) Pembahagian Jihad

      • Topic 11

       DIALOG PERADABAN

       • Pengisytiharan 2001 sebagai tahun dialog peradaban
       • Konflik kaum di Malaysia
       • Definisi dialog
       • Panduan Berdialog
      • Topic 12

       ISLAM DAN DIALOG PERADABAN

       1) Konsep Dialog Peradaban
       2) Adab Berdialog dalam Islam
       3) Matlamat Dialog Peradaban
      • Topic 13

       PENDEKATAN DIALOG DALAM 1 MALAYSIA

       • Definisi
       • Matlamat
       • 1 Malaysia dalam neraca