Topic outline

 • General

  SPM2102
  Lecturer : Dr. Norasykin binti Mohd Zaid
  Dr. Norah binti Md. Noor
  Semester : 1 Sesi 2009/2010

  Sinopsis:

  Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada asas dan teknik penyelesaian masalah dalam pengaturcaraan. Pelajar akan didedahkan dengan beberapa peringkat bahasa pengaturcaraan, konsep system pengaturcaraan seperti pengkompil, penterjemah, editor dan lain-lain. Kaedah penyelesaian masalah menerusi kod sudo dan carta alir akan membantu pelajar merangka teknik dalam pengaturcaraan. Pelajar juga akan didedahkan dengan teknik – teknik kawalan aturcara seperti gelungan, cabangan, tatasusunan, fungsi dan lain-lain menerusi bahasa pengaturcaraan aras tinggi yang dipilih. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat latihan pengaturcaraan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang dipilih iaitu C++.

  Hasil Pembelajaran:

  • Mendedahkan kepada pelajar akan konsep asas sistem pengaturcaraan
  • Memperkenalkan kepada pelajar cara untuk menyelesaikan masalah menggunakan pelbagai teknik pengaturcaraan seperti tatasusunan, gelung dan sebagainya.
  • Membimbing pelajar untuk menghasilkan satu projek pengaturcaraan yang mudah menggunakan bahasa pengaturcaraan aras tinggi yang dipilih iaitu C++.

  This work, SPM2102 Bahasa Pengaturcaraan 1 by Norasykin binti Mohd Zaid
  and Norah binti Md. Noor is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
  • Topic 1

   Pengenalan kepada bahasa pengaturcaraan C++

  • Topic 2

   Elemen – elemen dan pengendali dalam bahasa C++
  • Topic 3

   Aturcara berstruktur dalam bahasa pengaturcaraan C++
  • Topic 4

   Elemen aturcara bermodul atau fungsi dalam C++
  • Topic 5

   Tatasusunan dalam pengaturcaraan C++